ข่าวการจัดการจราจร

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 - 23 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 - 23 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

14-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 - 23 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสน บริเวณปากซอยสามเสน 32 ถึง ปากซอยสามเสน 30 เพื่อก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสน บริเวณปากซอยสามเสน 32 ถึง ปากซอยสามเสน 30 เพื่อก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

18-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงเพิ่มเติมบนถนนสามเสน ฝั่งละ 1 ช่องจราจร บริเวณปากซอยสามเสน 32 ถึง ปากซอยสามเสน 30 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่วงปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา  และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างสถานีใต้ดินสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างสถานีใต้ดินสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

12-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีใต้ดิน บริเวณสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดจราจรแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 ช่วงเวลา 18.00 น. – 15.00 น. (ของวันถัดไป) ช่วงปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกาย สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ช่วงที่ 2 ช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง) ช่วงปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกาย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนทหารและถนนสามเสน บริเวณแยกเกียกกาย  ฝั่งกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ เพื่องานถอนเสาเข็มสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนทหารและถนนสามเสน บริเวณแยกเกียกกาย ฝั่งกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ เพื่องานถอนเสาเข็มสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

12-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจร บนถนนทหาร และถนนสามเสน บริเวณแยกเกียกกาย ฝั่งกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ เพื่อดำเนินงานถอนเสาเข็มสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่วงปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งถนนทหารมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสามเสนสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร โดยผู้ใช้สะพานลอย สามารถใช้ทางม้าลายที่บริเวณแยกเกียกกาย บริเวณหน้ากรมการอุตสาหกรรมทหารทดแทน ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณโชว์รูมรถยนต์ Hyundai ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน  งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณโชว์รูมรถยนต์ Hyundai ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06)

12-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธฯ – ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณโชว์รูมรถยนต์ Hyundai ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม บนถนนพระสุเมรุ หน้าธนาคารกสิกรไทย เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02) ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม บนถนนพระสุเมรุ หน้าธนาคารกสิกรไทย เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02) ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

06-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 2 ช่องจราจร บนถนนพระสุเมรุ หน้าธนาคารกสิกรไทย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02) ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนพระสุเมรุ บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานวันชาติ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line: @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

06-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

สะพานข้ามแยกพระราม 2

สะพานข้ามแยกพระราม 2

05-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) ระยะทางประมาณ 50 เมตร และปิดทางลงฝั่งพระประแดง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีบางปะแก้ว ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2567– 30 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดการจราจรดังนี้ • ปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจร บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) ระยะทางประมาณ 50 เมตร มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร (เฉพาะผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าถนนพระราม 2) • ปิดทางลงสะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) ฝั่งมุ่งหน้าพระประแดง โดยผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าพระประแดง ให้ใช้ทางราบด้านล่างทดแทน เนื่องจากสถานีบางปะแก้วตั้งอยู่บริเวณด้านบนของสะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) ซึ่งเสาตอม่อของสถานีจะอยู่ในแนวเดียวกันและชิดกับขอบสะพาน ดังนั้น การดำเนินงานก่อสร้างสถานี จึงมีความจำเป็นต้องรื้อโครงสร้างแผ่นพื้นและราวกั้นรถ บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) เป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร เพื่อก่อสร้างเสาตอม่อของสถานี และหลังจากนั้นจะดำเนินการสร้างโครงสร้างสะพานส่วนที่ถูกรื้อออกกลับคืน โดยจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 15 เดือน จึงจะเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติ ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว และขอให้ผู้สัญจรโปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในอุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์  เพื่องานตรวจสอบโครงสร้างอุโมงค์มไหสวรรย์

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในอุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ เพื่องานตรวจสอบโครงสร้างอุโมงค์มไหสวรรย์

04-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในอุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ เพื่องานตรวจสอบโครงสร้างอุโมงค์มไหสวรรย์ ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น) โดยมีการจัดจราจร 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น) ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในอุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ ฝั่งขาออก โดยให้รถที่ใช้อุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ ไปใช้เส้นทางพื้นราบผ่านแยกมไหสวรรย์ ทดแทนเป็นการชั่วคราว รูปแบบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น) ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในอุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ ฝั่งขาเข้า โดยให้รถที่ใช้อุโมงค์ทางลอดมไหสวรรย์ ไปใช้เส้นทางพื้นราบผ่านแยกมไหสวรรย์ ทดแทนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย ฝั่งขาเข้า บริเวณหอแว่น ถึง แยกสามยอด  เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย ฝั่งขาเข้า บริเวณหอแว่น ถึง แยกสามยอด เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์

27-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย ฝั่งขาเข้า บริเวณหอแว่น ถึง แยกสามยอด เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน บนถนนศรีอยุธยา และบนถนนพิษณุโลก บริเวณซอยท่าวาสุกรี  ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ ฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชร บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน บนถนนศรีอยุธยา และบนถนนพิษณุโลก บริเวณซอยท่าวาสุกรี ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ ฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชร บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

27-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 2 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บนถนนศรีอยุธยา และบนถนนพิษณุโลก บริเวณซอยท่าวาสุกรี ถึง แยกสี่เสาเทเวศร์ และปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชรวรวิหารมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ เหลือ 2 ช่องจราจร และถนนศรีอยุธยา ฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชร เหลือ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้า-ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

27-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง บริเวณแยกซังฮี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งแยกวชิระมุ่งหน้าแยกซังฮี้ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งแยกซังฮี้มุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline