สภาพพื้นที่ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

สถานีรัฐสภา (PP17)

สถานีรัฐสภา (PP17)

ปล่องระบายอากาศ (IVS01)

ปล่องระบายอากาศ (IVS01)

สถานีศรีย่าน (PP18)

สถานีศรีย่าน (PP18)

สถานีวชิรพยาบาล (PP19)

สถานีวชิรพยาบาล (PP19)

สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)

สถานีหอสมุดแห่งชาติ (PP20)

สถานีบางขุนพรหม (PP21)

สถานีบางขุนพรหม (PP21)

ปล่องระบายอากาศ (IVS02)

ปล่องระบายอากาศ (IVS02)

สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (PP22)

สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (PP22)

ปล่องระบายอากาศ (IVS03)

ปล่องระบายอากาศ (IVS03)

สถานีสามยอด (PP23)

สถานีสามยอด (PP23)

ปล่องระบายอากาศ (IVS04)

ปล่องระบายอากาศ (IVS04)

ปล่องระบายอากาศ (IVS05)

ปล่องระบายอากาศ (IVS05)

สถานีสะพานพุทธ (PP24)

สถานีสะพานพุทธ (PP24)

สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)

สถานีวงเวียนใหญ่ (PP25)

ปล่องระบายอากาศ (IVS06)

ปล่องระบายอากาศ (IVS06)

ปล่องระบายอากาศ VS02 (NB), VS02 (SB)

ปล่องระบายอากาศ VS02 (NB), VS02 (SB)

ปล่องระบายอากาศ (VS03)

ปล่องระบายอากาศ (VS03)

สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (PP26)

สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (PP26)

สถานีดาวคะนอง (PP27)

สถานีดาวคะนอง (PP27)

สถานีบางปะแก้ว (PP28)

สถานีบางปะแก้ว (PP28)

สถานีบางปะกอก (PP29)

สถานีบางปะกอก (PP29)

สถานีแยกประชาอุทิศ (PP30)

สถานีแยกประชาอุทิศ (PP30)

สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)

สถานีราษฎร์บูรณะ (PP31)

สถานีพระประแดง (PP32)

สถานีพระประแดง (PP32)

สถานีครุใน (PP33)

สถานีครุใน (PP33)

อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก 1

อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก 1

อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก 2

อาคารจอดแล้วจร บางปะกอก 2

อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ 1

อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ 1

อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ 2

อาคารจอดแล้วจร ราษฎร์บูรณะ 2

อาคารจอดรถไฟฟ้า

อาคารจอดรถไฟฟ้า