ด้านความปลอดภัย

ลุยตรวจต่อเนื่อง รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ  ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit)

ลุยตรวจต่อเนื่อง รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit)

09-05-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) โดยลงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีศรีย่าน ถึง สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากนั้นเดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงระหว่างสถานีราษฎร์บูรณะ ถึง สถานีแยกประชาอุทิศ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สปอ. ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การยึดติดป้ายเตือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการปิดคลุมกองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เรียบร้อย และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

15-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 5 (IVS05) และสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดวางในพื้นที่อย่างปลอดภัย การทำความสะอาดพื้นที่หลังจากทำงานแล้วเสร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

06-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงพื้นที่บริเวณสถานีศรีย่าน และสถานีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน การยึดติดป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@ mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

13-12-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงพื้นที่บริเวณสถานีบางปะกอก และพื้นที่ติดตั้ง Launching Girder บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบการทำงานบนที่สูง และตรวจสอบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการยึดติดป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

21-11-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงพื้นที่บริเวณสถานีสามยอด และสถานีวงเวียนใหญ่ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบการการยึดติดป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) และกลางคืน (Night Audit)

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) และกลางคืน (Night Audit)

24-08-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีศรีย่าน สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสามยอด สถานีโรงพยาบาสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสถานีพระประแดง รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บริเวณสถานีครุใน และในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บริเวณสถานีบางปะกอก โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการติดตั้งแผงผ้าใบแบริเออร์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน การยึดวัสดุอุปกรณ์และการติดป้ายปิดเบี่ยงจราจร รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย มีความมั่นคงและแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงตรวจสอบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญานเตือนตามแนวเขตก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เตรียมเฝ้าระวังและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ รฟม. ถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดฝึกอบรม “ทบทวน” การใช้ถังดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดฝึกอบรม “ทบทวน” การใช้ถังดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

09-08-2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า จัดฝึกอบรม “ทบทวน” การใช้ถังดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีหอสมุดแห่งชาติ(PP20) สถานีบางขุนพรหม(PP21) สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(PP22) และปล่องระบายอากาศที่2 (IVS02)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดฝึกอบรม “ทบทวน” ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดฝึกอบรม “ทบทวน” ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจร

25-07-2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า จัดฝึกอบรม “ทบทวน” ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีหอสมุดแห่งชาติ(PP20) สถานีบางขุนพรหม(PP21) สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(PP22) และปล่องระบายอากาศที่2 (IVS02)

รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

18-05-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสามยอด สถานีสำเหร่ สถานีครุใน และโครงสร้างทางวิ่งหลักระหว่างสถานีพระประแดง ถึง สถานีครุใน รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่พักคนงานบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน การติดป้ายปิดเบี่ยงจราจร รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

อบรมอาสาจราจร

อบรมอาสาจราจร

29-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดอบรม “อาสาจราจร” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ จำนวนกว่า 100 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร รวมถึงวิธีการควบคุมและอำนวยความสะดวกงานด้านจราจร ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจราจรในสถานีตำรวจตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม และสถานีตำรวจภูธรพระประแดง เป็นผู้ให้การอบรม สำหรับอาสาจราจรที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ จะส่งไปประจำจุดทางข้ามสำคัญต่างๆ ที่มีประชาชนเดินทางสัญจรหนาแน่น เช่น บริเวณถนนสามเสน โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก สะพานลอย ถนนอรุณอัมรินทร์ ทางข้ามหน้าตลาดสดบางปะกอก เป็นต้น ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม.เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0-2716-4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน

14-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) บริเวณสถานีสำเหร่ สถานีพระประแดง สถานีครุใน รวมถึงติดตามการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 5 บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน และในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) บริเวณสถานีวชิรพยาบาล และสถานีหอสมุดแห่งชาติ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการติดตั้งแผงผ้าใบแบริเออร์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน การยึดวัสดุอุปกรณ์และการติดป้ายปิดเบี่ยงจราจร รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ซึ่งเป็นการเเสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างเเน่วเเน่ของ รฟม. ในการกำกับดูเเลการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากร ประชาชน ทรัพย์สินสาธารณะ เเละสิ่งเเวดล้อม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในการทำงานที่ดีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีความก้าวหน้างานโยธา ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 7.73 โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) และกลางคืน (Night Audit)

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) และกลางคืน (Night Audit)

02-03-2566

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) และกลางคืน (Night Audit) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) บริเวณสถานีสามยอด สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีครุใน และจุดทดสอบเสาเข็มบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 21 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 23 และในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) บริเวณสถานีพระประแดง และสถานีครุใน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการติดตั้งแผงผ้าใบแบริเออร์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน การยึดวัสดุอุปกรณ์และการติดป้ายปิดเบี่ยงจราจร รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ซึ่งเป็นการเเสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างเเน่วเเน่ของ รฟม. ในการกำกับดูเเลการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากร ประชาชน ทรัพย์สินสาธารณะ เเละสิ่งเเวดล้อม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในการทำงานที่ดีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตาม สอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline สามารถติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.