มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คุมเข้มการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คุมเข้มการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

14-06-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืน ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร และตามแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) โดย รฟม. ได้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน และในช่วงเวลากลางคืน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตร ตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การใช้รถกวาดและรถดูดฝุ่นทำความสะอาดแนวแบริเออร์และถนนสาธารณะ การจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีงานก่อสร้าง รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดป้ายสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลุยตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. ลุยตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

28-05-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานี ตลอดแนวถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้าง โครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ จนไปสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบและไฟส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ รฟม. ยังกำชับให้ผู้รับจ้างเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนดินและเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน รวมถึงให้มีการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีการก่อสร้างอีกด้วย โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตาม ข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

16-05-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพัก และลำรางตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และตลอดแนวถนนสุขสวัสดิ์ จนถึงบริเวณครุใน พร้อมกันนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้โครงการฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

13-05-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานี ตลอดแนวถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ จนไปสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การจัดเก็บขยะและทำความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงถนนสาธารณะ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง และการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ รวมถึงไฟส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวเพื่อทดแทนทางเดินเท้าเดิม พร้อมให้จัดทำป้ายบอกแนวเส้นทางเดินเท้าที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีการก่อสร้าง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  คุมเข้มมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลากลางวัน

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คุมเข้มมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลากลางวัน

20-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อคุมเข้มผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และการคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. คุมเข้มการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน  การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. คุมเข้มการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

19-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร ต่อด้วยการตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีตลอดแนวถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การจัดเก็บขยะ และทำความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงถนนสาธารณะ โดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่น การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงการติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบและแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิมให้มีความปลอดภัย และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีการก่อสร้าง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

์Night Audit Env Jan 67

์Night Audit Env Jan 67

31-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีบนถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตร ตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดแนวแบริเออร์และถนนสาธารณะ โดยใช้รถกวาดและรถดูดฝุ่น การจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดป้ายสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดย รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

Day Audit ENV-มกราคม 67

Day Audit ENV-มกราคม 67

23-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และการคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. คุมเข้มการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน

รฟม. คุมเข้มการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน

28-11-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่จุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร ต่อด้วยการตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีตลอดแนวถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดแนวแบริเออร์และถนนสาธารณะ โดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบและแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ติดตามการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างที่มีการก่อสร้าง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน

13-11-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร ต่อด้วยเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างสถานีรัฐสภา บนถนนสามเสน จากนั้นลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ บนถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์ ไปจนถึงบริเวณจุดก่อสร้างสถานีครุใน รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในพื้นที่โครงการฯ การทำความสะอาดล้อรถให้ปราศจากเศษดินโคลนหรือทราย ก่อนนำรถทุกชนิดออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบเพื่อกันวัสดุตกหล่นและการฟุ้งการจายของฝุ่น การติดตั้งผ้าใบป้องกันเศษวัสดุปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของแหล่งน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำ รวมถึงป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดความขุ่น และคราบน้ำมันไหลลงสู่แหล่งน้ำ การติดตั้งรั้วกั้นรอบสูง 2 เมตรตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงตรวจสอบการจัดทำป้ายจราจร การจัดทำทางเดินชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ในระหว่างที่มีงานก่อสร้างบนทางเท้า เป็นต้นพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

October Envi-Day-Audit

October Envi-Day-Audit

16-10-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร ต่อด้วยจุดก่อสร้างสถานีรัฐสภา บนถนนสามเสน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนพระสุเมรุ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสิ้นสุดที่แนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนสุขสวัสดิ์ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และการคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

21-09-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บนถนนทหาร จุดก่อสร้างสถานีรัฐสภา บนถนนสามเสน รวมถึงตลอดแนวก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก บนถนนพระสุเมรุ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสุขสวัสดิ์ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดตัวรถและล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้ติดตามการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทน ทางเดินเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องสัญจรในระหว่างที่มีงานก่อสร้างบนทางเท้า เป็นต้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044