โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

รูปรถไฟฟ้า

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

รูปเอกสาร

เอกสารเผยแพร่

รูปคนจัดการจราจร

ข่าวการจัดการจราจร

icon alert traffic management news

แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้า

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนช่องจราจร เกาะกลาง stage 3

ปรับเปลี่ยนช่องจราจร เกาะกลาง stage 3

12-07-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่องจราจร บริเวณเกาะกลางถนน ใต้สะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) เพื่องานรื้อย้ายท่อประปาขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ผู้ที่สัญจรมาจากถนนพระราม 2 เลี้ยวขวามุ่งหน้าพระประแดง ต้องเบี่ยงช่องจราจรเล็กน้อย แต่ยังคงสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร เท่าเดิม ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

Main Line ถึงจุดกับรถดาวคะนอง

Main Line ถึงจุดกับรถดาวคะนอง

15-07-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องจราจร ฝั่งขาออก ชิดแนวแบริเออร์ บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ถึง จุดกลับรถแยกดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ENV Night Audit ก.ค.67

ENV Night Audit ก.ค.67

17-07-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดก่อสร้าง Cut & Cover บริเวณถนนทหาร จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีบนถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืนตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตร ตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดแนวแบริเออร์และถนนสาธารณะ โดยใช้รถกวาดและรถดูดฝุ่น การจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเดินเท้าเดิม รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดป้ายสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดย รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044