ข่าวการจัดการจราจร

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

12-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านลุงภาผัดไทย ถึง ร้านโจ๊กประตูผี  เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านลุงภาผัดไทย ถึง ร้านโจ๊กประตูผี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

12-02-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านลุงภาผัดไทย ถึง ร้านโจ๊กประตูผี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ขยายเวลา ติดตั้ง Pier segment สุขสวัสดิ์ 31/1

ขยายเวลา ติดตั้ง Pier segment สุขสวัสดิ์ 31/1

30-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง –ครุใน มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ฝั่งขาออก บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 31/1 ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่องานยกติดตั้ง Pier Segment จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีการจัดการจราจร 2 รูปแบบ ดังนี้ - รูปแบบที่ 1 ปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจร ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. มีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร - รูปแบบที่ 2 ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ระหว่างเวลา 23.00 – 02.00 น. มีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ขยายเวลา งานทางวิ่งยกระดับหน้าด่านสุขสวัสดิ์

ขยายเวลา งานทางวิ่งยกระดับหน้าด่านสุขสวัสดิ์

30-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่องานประกอบและติดตั้งคานสำหรับยกชิ้นงาน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นสิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 22.00 – 04.00 น. มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสน บริเวณปากซอยสามเสน 12  เพื่องานก่อสร้างกำแพงสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสน บริเวณปากซอยสามเสน 12 เพื่องานก่อสร้างกำแพงสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

29-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบ และก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสน บริเวณปากซอยสามเสน 12 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร สำหรับผู้ใช้เส้นทางที่จะเข้า-ออกซอยสามเสน 12 ให้ใช้ถนนนครราชสีมาและเลี้ยวเข้าซอยข้างสโมสรทหารบกหรือ ใช้ถนนอู่ทองนอกและเลี้ยวเข้าซอยตรงข้ามโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทดแทน ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา  และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

29-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา และบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดจราจร 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 ช่วงเวลา 18.00 น. – 15.00 น. (ของวันถัดไป) ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกาย สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ช่วงที่ 2 ช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง) ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกาย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่ หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณแยกเรือนจำ ถึง ซอยศิริชัย  เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณแยกเรือนจำ ถึง ซอยศิริชัย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

26-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณแยกเรือนจำ ถึง ซอยศิริชัย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณ บริษัท ซุปเปอร์พีเฮ้าส์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณ บริษัท ซุปเปอร์พีเฮ้าส์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

26-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณ บริษัท ซุปเปอร์พีเฮ้าส์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

25-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึง แยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา และถนนพิษณุโลก  บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึง แยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงแห่งชาติ

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา และถนนพิษณุโลก บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึง แยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่อก่อสร้างกำแพงสถานีหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงแห่งชาติ

23-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา และถนนพิษณุโลก เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึง แยกสี่เสาเทเวศร์ มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร - ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ มีผลให้บนถนนศรีอยุธยา ฝั่งทางออกจากวัดเทวราชกุญชรมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และบริเวณมูลนิธิพระดาบสฝั่งมุ่งหน้าถนนนครราชสีมาสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และบนถนนพิษณุโลก ฝั่งมุ่งหน้าแยกวังแดงสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สำนักการจราจรและขนส่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งขยายเวลาการเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาไชย  บริเวณแยกสามยอด ถึง แยกสำราญราษฎร์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด (PP23)

รฟม. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สำนักการจราจรและขนส่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งขยายเวลาการเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาไชย บริเวณแยกสามยอด ถึง แยกสำราญราษฎร์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด (PP23)

22-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาไชย บริเวณแยกสามยอด ถึง แยกสำราญราษฎร์ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีสามยอด (PP23) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้รถโดยสารประจำทางและรถส่วนบุคคลไม่สามารถสัญจรได้ (สามารถเข้าออกได้เฉพาะผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่ และรถฉุกเฉินเท่านั้น) โดยผู้สัญจรสามารถใช้เส้นทางทดแทนได้ ดังนี้ - จากแยกสามยอดมุ่งหน้าแยกสำราญราษฎร์ ให้รถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางเลี้ยวขวาที่ แยกสามยอดเข้าถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายแยกเอส.เอ.บี เข้าถนนวรจักร และเลี้ยวซ้ายที่แยกวรจักรเข้า ถนนหลวง เพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำและแยกสำราญราษฎร์ - จากแยกเรือนจำมุ่งหน้าแยกสามยอด ให้รถส่วนบุคคลบนถนนมหาไชย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศิริพัฒน์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศิริพงษ์ และเลี้ยวซ้ายที่แยกอุณากรรณเข้าถนนเจริญกรุง เพื่อมุ่งหน้าแยกสามยอด - จากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าแยกเรือนจำ ให้รถส่วนบุคคลใช้ถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาที่แยกแม้นศรี เข้าถนนวรจักร และเลี้ยวขวาที่แยกวรจักรเข้าถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำ - จากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าแยกสามยอด ใช้ถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาที่แยกแม้นศรีเข้าถนนวรจักร เลี้ยวขวาที่แยกวัดตึกเข้าถนนเยาวราช และเลี้ยวขวาที่แยกเมก้า พลาซ่า เพื่อมุ่งหน้าแยกสามยอด - การปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราว ยกเลิกที่หยุดรถประจำทาง บริเวณหน้าตรงข้าม บริษัทเจริญกรุงวิทยุ จำกัด (ถนนมหาไชย) และเปลี่ยนไปใช้ ที่หยุดรถประจำทาง บริเวณหน้าซอยศิริชัย 2 (ถนนมหาไชย) ทดแทนชั่วคราว ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณหน้าวัดเทพธิดารามวรวิหาร  เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณหน้าวัดเทพธิดารามวรวิหาร เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03)

22-01-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณหน้าวัดเทพธิดารามวรวิหาร เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline