ข่าวการจัดการจราจร

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี ถึง ร้านติ๋มนมสด  เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา อาคารปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี ถึง ร้านติ๋มนมสด เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา อาคารปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น)

02-04-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี ถึง ร้านติ๋มนมสด เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา อาคารปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น) มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณปิโยแก๊ส  ถึง บิ๊กซี ดาวคะนอง และฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 35/2 ถึง บ้านสุกี้

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณปิโยแก๊ส ถึง บิ๊กซี ดาวคะนอง และฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 35/2 ถึง บ้านสุกี้

02-04-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาเข้า บริเวณปิโยแก๊ส ถึง บิ๊กซี ดาวคะนอง และฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 35/2 ถึง บ้านสุกี้ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานเจาะเสาเข็ม งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 3 (VSO3) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 31 สิงหาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 3 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจักรวรรดิ บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างกำแพงกันดิน อาคารปล่องระบายอากาศที่ 4 (IVS04)  ระหว่างวันที่ 5 – 19 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจักรวรรดิ บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างกำแพงกันดิน อาคารปล่องระบายอากาศที่ 4 (IVS04) ระหว่างวันที่ 5 – 19 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

02-04-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจักรวรรดิ บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างกำแพงกันดิน อาคารปล่องระบายอากาศที่ 4 (IVS04) ระหว่างวันที่ 5 – 19 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานเทเวศรนฤมิตร เพื่องานรื้อถอนสะพานเทเวศรนฤมิตร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานเทเวศรนฤมิตร เพื่องานรื้อถอนสะพานเทเวศรนฤมิตร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

01-04-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานเทเวศรนฤมิตร เพื่องานรื้อถอนสะพานเทเวศรนฤมิตร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าธนาคารทหารไทย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าหอสมุดแห่งชาติ สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานโสภณ เพื่องานรื้อถอนสะพานโสภณ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานโสภณ เพื่องานรื้อถอนสะพานโสภณ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

01-04-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสะพานโสภณ เพื่อดำเนินงานรื้อถอนสะพานโสภณ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสน บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งแยกศรีย่านมุ่งหน้าแยกวชิระ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และ ฝั่งมุ่งหน้าแยกศรีย่าน สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

26-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง บริเวณแยกซังฮี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และถนนราชวิถีมุ่งหน้าสะพานกรุงธนสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ ถึง แยกศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

26-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ ถึง แยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกบางขุนพรหม ถึง ซอยสามเสน 3 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนพรหม ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกบางขุนพรหม ถึง ซอยสามเสน 3 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนพรหม ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

26-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกบางขุนพรหม ถึง ซอยสามเสน 3 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีบางขุนพรหม ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รูปเเบบการปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก บริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้า ถึง อนุสรณ์สถานงานสมโภช 100 ปี (วงเวียนเล็ก) และปรับทิศทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2567

รูปเเบบการปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก บริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้า ถึง อนุสรณ์สถานงานสมโภช 100 ปี (วงเวียนเล็ก) และปรับทิศทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2567

26-03-2567

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา และถนนพิษณุโลก  บริเวณซอยท่าวาสุกรี ถึง บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์  เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา และถนนพิษณุโลก บริเวณซอยท่าวาสุกรี ถึง บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

25-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บนถนนศรีอยุธยา และบนถนนพิษณุโลก เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - บริเวณซอยท่าวาสุกรี ถึง บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร บนถนนสามเสน มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร - บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีอยุธยาและถนนพิษณุโลก มีผลให้บนถนนศรีอยุธยา บริเวณมูลนิธิพระดาบสสามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชรวรวิหารมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และบริเวณทางเข้าถนนพิษณุโลก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก บริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้า  ถึง อนุสรณ์สถานงานสมโภช 100 ปี (วงเวียนเล็ก) และปรับทิศทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ สถานีสะพานพุทธฯ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก บริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้า ถึง อนุสรณ์สถานงานสมโภช 100 ปี (วงเวียนเล็ก) และปรับทิศทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ สถานีสะพานพุทธฯ

19-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก บริเวณ ทางลงสะพานพระปกเกล้า ถึง อนุสรณ์สถานงานสมโภช 100 ปี (วงเวียนเล็ก) และปรับทิศทางการสัญจร บริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ สถานีสะพานพุทธฯ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2567 โดยมีการจัดการจราจร 2 รูปแบบ ดังนี้ การจราจรรูปแบบที่ 1 (เริ่มวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567) วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 19.01 - 15.59 น. (ของวันถัดไป) และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ตลอดวัน) ถนนประชาธิปกฝั่งขาออก บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ตามปกติ การจราจรรูปแบบที่ 2 (เริ่มวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567) วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น. (เฉพาะเวลาเร่งด่วน) ปิดช่องทางฝั่งขาเข้า จากแยกบ้านแขก ขึ้นสู่สะพานพุทธฯ และปรับทิศทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธฯ จากขาเข้าเป็นขาออก มีผลให้ฝั่งขาออก บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าให้ใช้สะพานประปกเกล้าทดแทน ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 - 21 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 - 21 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

19-03-2567

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 - 21 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ ฝั่งละ 2 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline