ข่าวการจัดการจราจร

ก่อสร้างทางวิ่งและสถานีดาวคะนอง

ก่อสร้างทางวิ่งและสถานีดาวคะนอง

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณหน้าอาคารพลอยเกษม ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลักและสถานีดาวคะนอง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ก่อสร้างทางวิ่ง โลตัสบางปะกอก

ก่อสร้างทางวิ่ง โลตัสบางปะกอก

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณสะพานลอยคนข้าม ถึง โลตัส สาขาบางปะกอก (ซอยสุขสวัสดิ์ 25/2 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 27) ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์ 22-28

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์ 22-28

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 22 ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 28 ระยะทางประมาณ 280 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์41-สุขสวัสดิ์43

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์41-สุขสวัสดิ์43

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 41 ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ระยะทาง ประมาณ 220 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

สถานีพระประแดง

สถานีพระประแดง

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณสามแยกพระประแดง ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 37/8 ระยะทางประมาณ 240 เมตร เพื่องานก่อสร้างสถานีพระประแดง ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสถานีศรีย่าน เพื่อเปิดบ่อรื้อท่อรวมน้ำเสียและเปิดบ่อพักไฟฟ้า

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสถานีศรีย่าน เพื่อเปิดบ่อรื้อท่อรวมน้ำเสียและเปิดบ่อพักไฟฟ้า

01-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึง แยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานเปิดบ่อรื้อท่อรวมน้ำเสียและเปิดบ่อพักไฟฟ้า บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกศรีย่าน เหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีย่าน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนร่วมจิตต์ มุ่งหน้าจนถึงถนนอำนวยสงคราม จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าจนถึงแยกบางกระบือและเลี้ยวขวาเพื่อกลับสู่ถนนสามเสนต่อไป ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้าบุญรอดบริวเวอรี่ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01)

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้าบุญรอดบริวเวอรี่ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01)

17-02-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจรบนถนนสามเสน ฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกาย บริเวณหน้าบุญรอดบริวเวอรี่ เพื่อดำเนินการรื้อย้าสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1 (IVS01) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 เฉพาะเวลา 21.00 – 05.00 น. เท่านั้น มีผลให้ช่องจราจรในบริเวณดังกล่าวเหลือฝั่งละ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงทางเท้า และปิดเบี่ยงจราจร  สถานีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี

ปิดเบี่ยงทางเท้า และปิดเบี่ยงจราจร สถานีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี

11-02-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบ และก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ปิดเบี่ยงทางเดินเท้าบริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ โดยจะดำเนินการวางแนวทางเท้าชั่วคราวทดแทน - ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า บนถนนสามเสน บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติตลอดแนว - ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า บนถนนศรีอยุธยา ระยะทาง 50 เมตร บริเวณมูลนิธิพระดาบส มีผลให้ช่องจราจร ฝั่งมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ เหลือ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน  สถานีบางขุนพรหม เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน สถานีบางขุนพรหม เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี

07-02-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 3 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนสามเสน บริเวณแยกบางขุนพรหม ถึงบริเวณร้านง่วนเฮงล้งโลหะกิจ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีบางขุนพรหม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางลำพู เหลือ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

เปลี่ยนการเดินรถบนถนนพระสุเมรุ บริเวณแยกสะพานวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ เป็นการเดินรถทางเดียว (ONE WAY)

เปลี่ยนการเดินรถบนถนนพระสุเมรุ บริเวณแยกสะพานวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ เป็นการเดินรถทางเดียว (ONE WAY)

08-01-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งเปลี่ยนการเดินรถบนถนนพระสุเมรุ จากแยกสะพานวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ เป็นการเดินรถทางเดียว (One Way) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป มีผลให้รถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ และหยุดรถในช่วงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากแยกป้อมมหากาฬ มุ่งหน้าแยกสะพานวันชาติ - รถโดยสารประจำทางและรถส่วนบุคคลที่ต้องการใช้ถนนพระสุเมรุเพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกสะพานวันชาติ ให้ใช้ถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้า มาที่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วใช้ถนนดินสอ ผ่านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อตรงมายังแยกสะพานวันชาติ เป็นการทดแทนจากแยกสะพานวันชาติ มุ่งหน้าแยกป้อมมหากาฬ - รถทุกชนิด ยังคงสัญจรได้ตามปกติ โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าว เป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังในการลดผลกระทบด้านการจราจรบนถนนพระสุเมรุที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line: @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพระสุเมรุ สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างผนังสถานีรถไฟฟ้า

ปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพระสุเมรุ สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างผนังสถานีรถไฟฟ้า

08-01-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 3 ช่องจราจร บนถนนพระสุเมรุ ฝั่งชิดทางเท้า บริเวณกลุ่มงานตกแต่ง สำนักการโยธา ถึง The Gems Mall และ บริเวณซอยเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ถึง เทเวศประกันภัย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างผนังสถานีรถไฟฟ้า บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลให้ช่องจราจรบนถนพระสุเมรุบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกป้อมมหากาฬ เหลือ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน สถานีวชิรพยาบาล เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall)

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน สถานีวชิรพยาบาล เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall)

18-01-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน -หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนสามเสน บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถึง แยกซังฮี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) บริเวณสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 30 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกซังฮี้ เหลือ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline