ข่าวการจัดการจราจร

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณธนาคารกรุงศรีฯ ถึง ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ และบริเวณซอยสามเสน 18 ถึง ร้านอาหารทะเลสด ARGO SEAFOOD เพื่อก่อสร้างบ่อพักไฟฟ้าและกำแพงกันดิน สถานีศรีย่าน

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณธนาคารกรุงศรีฯ ถึง ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ และบริเวณซอยสามเสน 18 ถึง ร้านอาหารทะเลสด ARGO SEAFOOD เพื่อก่อสร้างบ่อพักไฟฟ้าและกำแพงกันดิน สถานีศรีย่าน

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน 2 ช่องจราจร บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึง ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกระบือ และปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร บริเวณซอยสามเสน 18 ถึง ร้านอาหารทะเลสด ARGO SEAFOOD เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักไฟฟ้าและกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าแยกศรีย่านบริเวณปิดเบี่ยงหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึง ไปรษณีย์ สาขาบางกระบือ เหลือ 2 ช่องจราจร และบริเวณซอยสามเสน 18 ถึง ร้านอาหารทะเลสด ARGO SEAFOOD เหลือ 1 ช่องจราจร โดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือจากที่แยกศรีย่าน ให้เลี้ยวเข้าถนนครไชยศรี จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนร่วมจิตต์ มุ่งหน้าจนถึงถนนอำนวยสงคราม และเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าจนถึงแยกบางกระบือ แล้วจึงเลี้ยวขวาเพื่อกลับสู่ถนนสามเสนต่อไป ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระสุเมรุ บริเวณธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพู  และบริเวณมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02)

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระสุเมรุ บริเวณธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพู และบริเวณมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02)

23-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระสุเมรุ บริเวณธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู 2 ช่องจราจร ชิดทางเท้า และบริเวณมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้า เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 (IVS02) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนพระสุเมรุบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานวันชาติ เหลือ 1 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line: @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีวชิรพยาบาล

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกซังฮี้ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีวชิรพยาบาล

22-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน 3 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า และบนถนนราชวิถี 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 30 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกซังฮี้ เหลือ 2 ช่องจราจร ถนนราชวิถี ฝั่งมุ่งหน้าแยกซังฮี้ เหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าสะพานกรุงธน เหลือ 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสถานีศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณสถานีศรีย่าน เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

18-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจร บนถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 22 ถึงธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกศรีย่าน เหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีย่าน ใช้ถนนนครไชยศรี จากนั้นเลี้ยวซ้ายถนนร่วมจิตต์ มุ่งหน้าจนถึงถนนอำนวยสงครามให้เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าจนถึงแยกบางกระบือให้เลี้ยวขวาเพื่อกลับสู่ถนนสามเสนต่อไป ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรัฐสภา

ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรัฐสภา

11-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือ บริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 2 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือให้เบี่ยงใช้ช่องทางฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกายทดแทน 2 ช่องจราจร และผู้ใช้ทางฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกายให้เบี่ยงใช้ช่องจราจรทดแทนบริเวณด้านหน้ารัฐสภา 2 ช่องจราจร ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง บริเวณ หจก. สุมิตรพานิช ถึง แยกบ้านแขก เพื่องานขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินและทำผนังกันดิน สถานีสะพานพุทธฯ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง บริเวณ หจก. สุมิตรพานิช ถึง แยกบ้านแขก เพื่องานขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินและทำผนังกันดิน สถานีสะพานพุทธฯ

29-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง บริเวณ หจก.สุมิตรพานิช ถึง แยกบ้านแขก เพื่องานขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดินและทำผนังกันดิน สถานีสะพานพุทธฯ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดการจราจร 2 รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 ในช่วงเวลา 00.01 – 15.00 น. และ 19.30 – 00.00 น. ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง รูปแบบที่ 2 เฉพาะเวลาเร่งด่วน (ช่วงเย็น) เวลา 15.00 – 19.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline

Roadshow ชุมชนบางพึ่ง หมู่ 4

Roadshow ชุมชนบางพึ่ง หมู่ 4

29-03-2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ปรึกษา PMCSC3 และผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 : จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และสำรวจความต้องการของชุมชน ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง ในโครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนหรือประชาชน ประจำปี 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโครงการฯ แผนการจัดการจราจร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านความปลอดภัย ช่องทางการติดต่อโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับชาวชุมชนบางพึ่ง หมู่ 4 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

ก่อสร้างเสาเข็ม สถานีแยกประชาอุทิศ

ก่อสร้างเสาเข็ม สถานีแยกประชาอุทิศ

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้า เพิ่มเติม 1 ช่องจราจร ชิดแนวแบริเออร์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 44 ระยะทางประมาณ 50 เมตร เพื่องานก่อสร้างเสาเข็ม สถานีแยกประชาอุทิศ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 9 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจร ฝั่งขาเข้าเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์ 24-คลองบางปะแก้ว

ก่อสร้างทางวิ่ง สุขสวัสดิ์ 24-คลองบางปะแก้ว

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง - ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้า ชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 24 ถึง คลองบางปะแก้ว เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึง 20 ตุลาคม 2570 โดยมีรายละเอียดการจัดการจราจร ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 24 ถึง คลองบางปะแก้ว ระยะทางประมาณ 400 เมตร มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกสัญจรได้ตามปกติ 4 ช่องทาง ช่วงที่ 2 วันที่ 20 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 22.00 – 04.00 น. เฉพาะเวลากลางคืน) ปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้า 3 ช่องจราจร บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 24 ถึง คลองบางปะแก้ว ระยะทางประมาณ 400 เมตร มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกสัญจรได้ตามปกติ 4 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดจุดกลับรถเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ปิดจุดกลับรถสุขสวัสดิ์ 47

ปิดจุดกลับรถสุขสวัสดิ์ 47

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถ บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 47 เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกให้ใช้จุดกลับรถถัดไปอีก 900 เมตร (บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) และฝั่งขาเข้าให้ใช้จุดกลับรถถัดไปอีก 700 เมตร (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 43) ทั้งนี้ การปิดจุดกลับรถเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

สถานีบางปะกอก

สถานีบางปะกอก

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณจุดกลับรถ ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 32 ระยะทางประมาณ 60 เมตร เพื่องานก่อสร้างสถานีบางปะกอก ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจร ฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline

ก่อสร้างทางวิ่ง แยกประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์46

ก่อสร้างทางวิ่ง แยกประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์46

28-03-2566

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณแยกประชาอุทิศ ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 46 ระยะทางประมาณ 130 เมตร เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งหลัก ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 20 ตุลาคม 2570 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline